Full Grain Leather

Full grain leather, top grain leather, genuine leather, набук, велур ?

Основната разлика между висококачествената естествена кожата и текстила в контекста на модната индустрия е, че всяко парче кожа е уникално. Кожата не притежава унифицираната шарка или десена на текстила. Тази характеристика придава на артикулите, произведени от кожа, уникалност и идентичност. Като всяка друга суровинакожата се дели на няколко категории – според качеството си и според начина на обработка.

Качеството на кожата зависи от редица фактори, като това по какъв начин е отглеждано животното, с какво е хранено, климатът, в който е отраснало. Кожите на животните, отглеждани свободно и изхранвани пасищно в алпийските региони на Италия и Франция, са едни от най-високо ценените.

Малък процент от обработената сурова кожа се категоризира като първо качество и позволява тя да бъде превърната в най-високия клас – full grain leather. Това означава, че кожата се запазва в оригиналния си вид и не е нужно да бъде премахвано нищо от най-горния й слой. С други думи – качеството й е толкова високо, че не се налага да се отстраняванай-горният й слой, за да се премахват белези и несъвършенства. Тъй като най-горният слой е с най-висока плътност на фибрите, това е  инай-ценният слой кожа. Това прави full grain кожата по-здрава и по-устойчива в сравнение с всички други съществуващи кожи. На повърхността й могат да се забележат малки белези и краски, които са търсеният ефект при създаването на продукта от full grain leather. Те свидетелстват за това, че продуктът е създаден от най-високия клас кожа. Full grain leather се използва само в продуктите, създадени от високо-позиционираните брандове. Тя не е част от масовата конфекция и е неприложима в така наречената “бърза мода”.

Следващата категория кожа е така наречената top grain leather. Това е кожа, чийто несъвършенства на горния слой не позволяват тя да бъде обработена като full grain leather и се налага да бъде премахнат най-горният слой от нея. Това премахва белезите и краските й, които я правят уникална. Освен това тя губи най-горния си слой фибри и, въпрекиче също е високо ценена, тя отстъпва по качества и атрактивност на full grain leather.

Следващият клас е genuine leather. При нея няма определени правила точно колко от горния слой на кожата може да бъде премахнат и до каква степен фибрите в него са запазени. В много от случаите genuine leather е обработен допълнително със синтетични полимери, които правят повърхността й унифицирана и еднородна. Genuine leather е един от основните продукти, използвани в масовата модна индустрия. Цената й е в пъти по-ниска от първите два класа кожа.

Тъй като кожата на животното в много от случаите надминава дебелината от 3-4мм, се налага тя да бъде разделена/сцепена. При този процесвисококачественият горен слой на кожата е обработен като full grain или top grain leather (в зависимост от качеството на кожата), а долният слой е вторичен продукт, който познаваме като велур. Велурът е долният слой кожа, който въпреки че се категоризира като естествена кожа, има ниска плътност на фибрите.

Това са четирите основни типа кожа, категоризирани според качеството и дебелината на слоя им. Има още няколко вторични продукти от преработката на естествената кожа, които модната индустрия често окачествява като естествена кожа.