ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКИ И ИЗПОЛЗВАНЕ

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Този документ (заедно с документите, споменати тук) установява общите условия, които уреждат използването на този уебсайт (www.zackary.bg) и закупуването на продукти чрез него (наричани по-нататък “Условията”).

Ние ви препоръчваме внимателно да прочетете условията, нашата политика за “бисквитки” и нашата политика за поверителност (съвместно наричани по-долу, “политики за защита на данните”), преди да използвате този уебсайт. Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, сте обвързани с тези условия и нашите политики за защита на данните. Ако не сте съгласни с условията и с политиките за защита на данни, не използвайте този уебсайт.

Тези условия могат да бъдат изменяни. Ваша отговорност е да ги прочитате периодично, понеже условията към момента на използване на уебсайта или на сключване на съответния договор (както са определени по-нататък) са условията, които се прилагат.

Ако имате някакви въпроси относно условията или политиките за защита на данните, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

Договорът (както е дефиниран по-долу) може да бъде сключен по ваш избор на всеки от езиците, на които условията са налични на този уебсайт.

 

 1. НАШИТЕ ДАННИ

 

Продажбата на стоки чрез този сайт се извършва под името на “ЗАКАРИ-20“ ЕООД, с ЕИК: 206252985, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. „Младост 1“,бл. 96А, вх. Б.

 

 1. ВАШИТЕ ДАННИ И ВАШИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ

 

Информацията или личните данни, които ни предоставяте, ще се обработват в съответствие с политиките за защита на данните. Когато използвате този уебсайт, вие се съгласявате с обработката на информация и детайлите и заявявате, че цялата предоставена информация и подробности са верни и отговарят на действителността.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

 

Когато използвате този уебсайт и правите поръчки чрез него, вие се съгласявате:

 1. Да използвате този уебсайт, за да правите само законово валидни запитвания и поръчки.
 2. Да не правите никакви фалшиви или измамни поръчки. Ако разумно може да се счита, че е била направена такава поръчка, ние ще имаме право да я отменим и да информираме компетентните органи.
 • Да ни предоставите вашия имейл адрес, пощенски адрес и/или други координати вярно и точно. Вие също се съгласявате, че можем да използваме тази информация за връзка с вас по отношение на вашата поръчка, ако е необходимо (вижте нашата политика за поверителност).

Ако не ни предоставите цялата информация, която ни е необходима, не можем да приемем вашата поръчка.

 

 1. НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТИ

 

Всички поръчки на продукти зависят от наличността. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, ние си запазваме правото да Ви предоставим информация за заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които може да поръчате.

 

 1. ОТКАЗ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКА

 

Ние си запазваме правото да премахваме всеки продукт от този уебсайт по всяко време и да премахваме или променяме всеки материал или съдържание от него. Въпреки че винаги ще правим всичко възможно да обработваме всички поръчки, може да има изключителни обстоятелства, които ни принуждават да откажем обработката на поръчка, след като сме изпратили потвърждение за поръчката. Ние си запазваме правото да извършваме това по всяко време. Не носим отговорност пред вас или пред трети лица за премахване на който и да е продукт от този уебсайт, или за премахване или модифициране на който и да е материал или съдържание от уебсайта или за това, че не сме обработили поръчка, след като сме изпратили потвърждение на поръчката.

 

 1. ДОСТАВКА

 

Независимо от клауза 5 по-горе по отношение на наличността на продуктите и освен при извънредни обстоятелства, ще се стремим да изпратим поръчката, състояща се от продукта(ите), във очакваните срокове, посочени при избора на метод за доставка, и във всички случаи ще доставим продукта в рамките на максимален период от 30 дни.

Въпреки това може да има закъснения по причини като настъпването на непредвидени обстоятелства или зоната на доставка.

За целите на тези условия, “доставка” ще се счита за извършена и поръчка ще са счита за “доставена” веднага след като вие или трето лице, посочено от вас освен доставчика, придобие владение на стоките, което ще се доказва с подписването на документ за получаване на поръчката на посочения от вас адрес за доставка.

 

 1. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВЯНЕ

 

Ако не сте на мястото на доставка в съгласувания час, Ви молим да се свържете с нас, за да организираме доставка в друг ден.

 

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ

 

Продуктите ще са под ваша отговорност от момента на доставката до Вас както е посочено в клауза 7 по-горе.

Вие ще придобиете собствеността върху продуктите, когато получим пълно заплащане на всички дължими суми, включително и разходите за доставка, или в момента на доставката (както е определено в клауза 7 по-горе), ако това е трябвало да се извърши по-късно.

 

 1. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

 

Цената на продуктите ще бъде определена по всяко време на нашия уебсайт, освен в случай на очевидна грешка. Въпреки че ние правим всички усилия, за да гарантираме, че показаните на уебсайта цени са правилни, може да възникне грешка. Ако открием грешка в цената на който и да е от продуктите, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро и ще Ви дадем възможност да потвърдите вашата поръчка на правилната цена или да я анулирате. Ако не успеем да се свържем с Вас, поръчката ще се счита за анулирана и всички платени суми ще бъдат възстановени в пълен размер.

Ние не сме длъжни да Ви предоставим който и да е продукт на неправилна по-ниска цена (дори когато сме изпратили потвърждение на поръчката,) ако грешката в цената е явна и несъмнена и е било разумно възможно да бъде разпозната от Вас като неправилна цена.

Цените на сайта са с ДДС, но изключват таксите за доставка, които се добавят към общата цена. Цените могат да бъдат променяни по всяко време. Все пак, освен както е предвидено по-горе, промените няма да засягат поръчките, за които сме изпратили потвърждение на поръчката. След като сте избрали всички артикули, които искате да купите, те ще бъдат добавени към вашата кошница. Следващата стъпка ще бъде да обработите поръчката и да извършите плащането. За тази цел трябва да следвате стъпките на процеса за покупка, като посочите или проверите информацията, поискана във всяка стъпка. Освен това по време на процеса на покупката, преди плащането, можете да промените информацията за вашата поръчка.

За да сведем до минимум риска от неоторизиран достъп, информацията за вашата кредитна карта ще бъде шифрована. След като получим вашата поръчка, ние изискваме предварително авторизиране на вашата карта, за да гарантираме, че са налице достатъчно средства за завършване на транзакцията. Вашата карта ще бъде таксувана в момента, когато вашата поръчка напусне нашия склад.

Когато кликнете върху “Покупка”, вие потвърждавате, че кредитната карта е ваша, или че вие сте законния титуляр на ваучера.

Кредитните карти са обект на проверка и разрешение от юридическото лице, издало картата. Ако юридическото лице не разреши плащането, ние не носим отговорност за каквото и да е забавяне или неизпълнение на доставката и няма да можем да сключим договор с вас.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

Освен ако в настоящите условия изрично не е посочено друго, нашата отговорност по отношение на всеки продукт, придобит на нашия уебсайт, ще бъде ограничена стриктно до цената на покупката на посочения продукт.

Независимо от горното, нашата отговорност няма да бъде нито отменена, нито ограничена в следните случаи:

 1. в случай на смърт или лична вреда, причинена от наша небрежност;
 2. в случай на измама или заблуждаваща измама; или
 • във всеки случай, в който е било незаконно или забранено да се изключва, ограничава или да се направи опит да се изключва или ограничава нашата отговорност.

Независимо от алинеята по-горе и доколкото е законно разрешено, и освен ако тези условия сочат друго, ние няма да поемем никаква отговорност за следните загуби, независимо от произхода им:

 1. загуба на приходи или продажби;
 2. бизнес загуба;
 • загуба на печалби или договори;
 1. загуба на прогнозни спестявания;
 2. загуба на данни; и
 3. загуба на офис часове или часове на ръководството.

 

Поради отворения характер на този уебсайт и на възможността за грешки при съхранение и предаване на цифрова информация, ние не гарантираме точността и сигурността на информацията, предадена или получена чрез този уебсайт, освен ако не е посочено изрично в този сайт.

Всички описания на продуктите, информация и материали, показани на този уебсайт, се предоставят “както са”, без никакви явни или неявни гаранции за тях, с изключение на тези, които са законно установени. В този смисъл, ако сключвате договора като потребител или купувач, ние сме длъжни да доставим стоки, които са в съответствие с Договора, като сме отговорни пред вас за всяка липса на съответствие, която съществува в момента на доставката. Подразбира се, че стоките са в съответствие с Договора, ако те: (i) отговарят на описанието, дадено от нас и притежават качествата, които сме представили в този уебсайт; (ii) са подходящи за целите, за които обикновено се използват стоки от този вид; (iii) показват, качеството и характеристиките, които са обичайни за стоки от същия вид, и които могат разумно да се очакват.

До степента, позволена от закона, изключваме всички гаранции, с изключение на тези, които не могат да бъдат изключени законно в полза на потребителите и ползвателите.

Разпоредбите на тази клауза няма да засегнат нито вашите законни права като потребител, нито вашето право да се откажете от Договора.

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Вие признавате и се съгласявате, че всички авторски права, регистрирани търговски марки и други права на интелектуална собственост върху всички материали или съдържание, предоставени като част от уебсайта, ни принадлежат по всяко време или на тези, които ни предоставят лиценз за тяхната употреба. Можете да използвате посочения материал само до степен, до която ние или лицензополучателите изрично разрешаваме. Това не ви пречи да използвате този уебсайт, доколкото е необходимо, за да копирате информацията за вашата поръчка или информацията за контакт.

 

 1. ВРЪЗКИ ОТ НАШИЯ УЕБСАЙТ

 

Ако нашият сайт съдържа връзки към други уебсайтове и материали на трети лица, горепосочените връзки са предоставени само за информационни цели и ние нямаме контрол над каквото и съдържание на тези уебсайтове или материали. Съответно ние няма да поемем никаква отговорност за щети или вреди, произтичащи от тяхната употреба.

 

 1. ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ

 

Приложимите регламенти изискват част от информацията от уведомленията, които изпращаме до вас, да са в писмена форма. Чрез използването на този сайт вие се съгласявате, че по-голямата част от комуникацията с нас ще бъде електронна. Ние ще се свързваме с Вас по имейл или ще Ви предоставяме информация чрез публикуване на уведомления на този уебсайт. За договорни цели вие се съгласявате да използвате този електронни средства за комуникация и приемате, че всички договори, уведомления, информация и други съобщения, които Ви изпращаме по електронен път, са в съответствие с правните изисквания за предоставянето ѝ в писмен вид. Това условие няма да се отрази вашите законни права.

 

 1. УВЕДОМЛЕНИЯ

 

Уведомленията, които ни изпращате, трябва да бъдат изпратени за предпочитане чрез нашата форма за контакт. Съгласно разпоредбите на клауза 14 по-горе, и освен ако не е предвидено друго, може да ви изпращаме съобщения или по имейл, или на пощенския адрес, който сте ни предоставили при извършването на поръчка.

Подразбира се, че уведомленията ще бъдат получени и по тях ще бъдат предприети действия веднага след като те са публикувани на нашия уебсайт, 24 часа, след като те са били изпратени по имейл или три дни след датата на пощенското клеймо на всяко писмо. Като доказателство, че уведомлението е било изпратено, ще е достатъчно да се докаже, в случая с писмо, че е било правилно адресирано, че е била поставена правилната марка, и че писмото е била надлежно изпратено по пощата или до пощенска кутия; в случая на имейл, че съобщението е било изпратено до имейл адреса, зададен от получателя.

 

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Договорът е задължителен за двете страни, както и за нашите приемници, приобретатели и наследници.

Вие не можете да предавате, отстъпвате, налагате или по друг начин да прехвърляте договор или каквито и да е права или задължения, произтичащи от договора, без предварително да сте получили писменото ни съгласие.

Ние можем да предаваме, отстъпваме, налагаме, възлагаме на подизпълнител или по друг начин да прехвърляме договор или каквито и да е права или задължения, произтичащи от договора по всяко време през срока на договора. За да се избегне всяко съмнение, гореспоменатите прехвърляния, преотстъпвания, цесии или други прехвърляния няма да засягат правата, които както е приложимо, вие като потребител сте признали по закона или сте отменили, намалили или ограничили по никакъв начин изричните и мълчаливи гаранции, които може да сме ви предоставили.

 

 1. СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ

 

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне в съответствие с някое от задълженията, което поемаме по договор, когато то е причинено от събития, които са извън нашия разумен контрол (“Форсмажорни обстоятелства”).

Форсмажорните обстоятелства включват всяко действие, събитие, неупражняване, пропуск или злополука, която е извън нашия разумен контрол, включително, но не само:

 1. Стачка, локаут или други форми на протест.
 2. Граждански размирици, бунт, нашествие, терористична атака или терористична заплаха, война (обявена или не) или заплаха или подготовка за война.
 • Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, срутване, епидемия или други природни бедствия.
 1. Невъзможността да се използват влакове, кораби, самолети, моторен транспорт или други средства за транспорт, публични или частни.
 2. Невъзможността за използване на публични или частни телекомуникационни системи.
 3. Актове, укази, закони, наредби или ограничения на което и да е правителство или публичен орган.
 • Стачка, повреда или авария в морски или речен транспорт, пощенски транспорт или всякакъв друг вид транспорт.

 

Приема се, че нашите задължения, произтичащи от договори, са прекъснати по време на периода, през който форсмажорните обстоятелства остават в сила и ще ни бъде дадено удължаване на периода, през който да изпълним тези задължения с време, равно на времето, през което продължава положението на форсмажорни обстоятелства. Ние ще предоставим всички разумни ресурси да сложим край на положението на форсмажорни обстоятелства или да намерим решение, което ни позволява да изпълним нашите задължения според договора въпреки положението на форсмажорни обстоятелства.

 

 1. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

 

Липсата на изискване от наша страна за стриктно спазване от ваша страна на което и да е от задълженията, поето от вас по силата на договор или на тези условия или липса на упражняване от наша страна на права или действия, които съответстват на нас по силата на този договор или условията, няма да представляват отказ или ограничаване на посочените права или действия, нито ще ви освобождават от изпълнението на горепосочените задължения.

Премахването на изискване от наша страна на определено право или действие няма да представлява отказ от други права или действия, произтичащи от Договора или от условията.

Отказът от наша страна на някое от тези условия или на права или действия, произтичащи от Договора, няма да влиза в сила, освен ако не е изрично предвидено, че това е отказ от права и е формализирано и Ви е съобщено съгласно разпоредбите на раздела Уведомления по-горе.

 

 1. ЧАСТИЧНА ОТМЯНА

 

Ако някое от тези условия или клауза на договор бъдат обявени за нищожни и невалидни чрез категорично решение от съответния орган, останалите правила и условия ще останат в сила, без да бъдат засегнати от посочената декларация за унищожаване.

 

 1. ЦЕЛИЯТ ДОГОВОР

 

Тези условия представляват целият договор между страните по отношение на целта на същото, като заменят всеки предходен договор, споразумение или обещание, направено между страните устно или писмено.

Страните признават, че са се съгласили да сключат договор без да има зависимост от каквато и да е декларация или обещание, направено от другата страна, или което може да бъде подразбиращо се от всяко изявление или документ в преговорите, поети от двете страни преди гореспоменатия договор, с изключение на тези, изрично посочени в настоящите условия.

Никоя от страните няма да предприема никакви действия по отношение на което и да е невярно изявление, направено от другата страна, устно или писмено, преди датата на Договора (освен ако гореспоменатото невярно изявление не е направено с цел измама). Единственото действие, което може да бъде предприето от другата страна, ще се дължи на нарушение на Договора в съответствие с клаузите на настоящите условия.

 

 1. ПРАВОТО НИ ДА ПРОМЕНЯМЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ

 

Ние имаме право да преглеждаме и променяме тези условия по всяко време. Вие подлежите на политиките и условията в сила към момента, в който използвате този уебсайт или заявите поръчка, освен в случаите, когато със закон или решение на правителствени юридически лица трябва да направим промени със задна дата в споменатите политики, условия и политика за поверителност. В този случай възможните промени също ще засегнат поръчки, направени преди това от Вас.

 

 1. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 

Използването на нашия уебсайт и договорите за покупка на продукт чрез посочения уебсайт се уреждат от приложимото българско законодателство.